تاریخ پست:1396/2/5 18:02
انجمن یانش‌وران مانتره برگزار می‌کند

بازدید یک روزه از طبس

خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

انجمن یانش‌وران مانتره تور یک روزه‌ی طبس را آدینه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی برگزار می‌کند.

شرکت‌کنندگان در این تور از چشمه مرتضی علی، روستای ازمیغان، دره کال جنی و باغ گلشن بازدید می‌کنند.

دوست‌داران برای نام‌نویسی می‌توانند در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت‌ماه و از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به انجمن یانش‌وران مانتره بروند.

 


تاریخ پست:1396/2/5 18:02 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1170

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics