تاریخ پست:1395/12/11 16:12
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

شاه‌ورهرام ایزدزرتشتیان در واپسین ورهرام ایزد سال در شاهورهرام ایزد تهران گردهم می‌آیند.

برپایه‌ی این آگهی، زرتشتیان می‌توانند برای شرکت در آیین اوستاخوانی و همازوری در این آیین در روز شنبه 14 اسفندماه 1395 خورشیدی از ساعت 19 و 30 دقیقه در شاهورهرام‌ایزد باشنده باشند.

در این روز موبد فیروزگری نیز باشنده خواهد بود و در آیین اوستاخوانی این روز شرکت خواهد داشت. دوست‌داران می‌توانند برای همازوری در برگزاری این آیین تا ساعت 16 در شاورهرام ایزد باشنده باشند. هزینه‌ی این پذیرایی از سوی همکیشان فراهم شده است.


تاریخ پست:1395/12/11 16:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1707

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics