تاریخ پست:1395/12/2 7:28
در امرداد 359 چاپ شده است

ایرانیان 8 دهه پیش از گالیله

خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

امرداد 359نوشته‌ی نخست امرداد 359 با عنوان «ایرانیان 8 دهه پیش از گالیله»، درباره‌ی گزارش حلقه‌های کیوان(:زحل) برای نخستین‌بار در تاریخ است. جهان باختر، بر آن است که این، «گالیلئو گالیله» بوده است که برای بار نخست، نشانه‌های این حلقه‌ها را دید و این «رابرت هوک» بود که به حلقه بودن این مساله پی برد. از سویی دیگر، شوند(:علت) چنین یافتنی را دست‌یابی آنان به تلکسوپ می‌دانند. این در حالی است که ده‌ها سال‌ پیش از گالیله، این آگاهی در نوشتار «بندهش» ایرانیان آورده شده بود.
افزون برآن، همین نوشتار، داده‌ی خود را به اوستا نسبت داده است و این یعنی کهن‌تر بودن آگاهی یادشده نزد ایرانیان. این‌که چنین مساله‌ای، زمانه و اندیشه‌ی دست‌یابی به تلسکوپ را نیز جابه‌جایی می‌کند و این‌که چرا در ترجمه‌ی دیجیتال انگلیسی بندهش که از سوی «هنری اچ. پترسون» پراکنش شده، واژه‌ی در پیوند با حلقه‌ی کیوان، زداییده شده، مواردی هستند که خود چیستان‌های سپسین را پدید می‌آورند. 


تاریخ پست:1395/12/2 7:28 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1584

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics