تاریخ پست:1395/12/21 20:19
خبرنگارامرداد: فرزانه خسروی

 ۲۸۷ شی تاریخی از مجموع ۵۵۰ شی تاریخی استردادی به ایران در موزه ملی به نمایش در آمده است. این اشیای تاریخی از کشورهای آمریکا، ایتالیا و بلژیک در قالب چهار محموله به ایران استرداد شده است. دوربین امرداد شما را به موزه‌ی ملی می‌برد تا بخشی از این اشیا را ببینید.

فرتور از همایون مهرزاد است.

1362

 

 

 


تاریخ پست:1395/12/21 20:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2063

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics