تاریخ پست:1395/11/24 14:38
در امرداد 358 چاپ شده است

سپندارمزگان جشن ستایش زنان

خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

امرداد 358«سپنتَه آرمَئی‌تی» که درگویش پارسی، به‌گونه‌ی «سپندارمذ» و «اسپند» درآمده است. به‌چم عشقِ ورجاوند و پاک است. «سپنتَه آرمَئی‌تی» از دوبخش: «سِپنته»(:مقدس) و «آرمئی‌تی»(:آرمان و عشق) فراهم آمده که از بهترین آرمان‌ها در هنر «زن بودن» یاد می‌کند. مهربانی، فروتنی، فداکاری، شکیبایی، گذشت و از خودگذشتگی را در نهاد و رفتار بانوان می‌توان دریافت کرد که همان ویژگی عشقِ پاک و سپندینه است.
دربخش‌هایی از اوستا، نامه‌ی مینوی ایران باستان، بارها به زنانِ نیک و پارسا درود فرستاده شده و جایگاه بلند مینوی برای آنان آرزو شده است.

«از میان زنان و مردان، آن‌را که برابر آیین راستی ستایش نیکوتری داشته باشد. مزدا اهورا از آن آگاه است - زنانی که با درست‌کاری و راستی سرآمد شده باشند را می‌ستاییم - مردان و زنان نیک‌اندیش که در هر سرزمین با کمک وجدان آگاه با بدی و کژاندیشی مبارزه می‌کنند را می‌ستاییم - زن پارسایی را می‌ستاییم که بسیار نیک‌اندیش، بسیار خوش گفتار، بسیار درست کردار و با وجدان باشد.»
آنچه در بالا آمده است به فرخندگی جشن سپندارمزگان، بخشی از نوشتاری است با عنوان «جشنی برای مهربانی و فروتنی زنان»، به قلم موبد کورش نیکنام که در رویه‌ی اندیشه‌ی «امرداد» 358 چاپ شده است.

 

 


تاریخ پست:1395/11/24 14:38 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2904

دیدگاه هموندان

نام : يك ايراني زمان : ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ _ ۰۸:۱۶:۲۳

جشن سپندارمذگان جشن عشق و مهرورزی ایرانی است.بیایید به جای ولنتاین غربی و افسانه ای سپندارمذگان ایرانی و آریایی را جشن بگیریم و به کوذکان و فرزندانمان نیز یاد بدهیم جشن سپندارمذگان جشن عشق و مهرورزی ایرانی است.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics