تاریخ پست:1395/11/19 15:38
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

از ديرهنگام ايرانيان جشن مهرگان را در روز مهرايزد و مهرماه برگزار مي‌كرده‌اند. اين جشن از روز مهرايزد، آغاز مي‌شده و در روز ورهرام ايزد، پايان مي‌يافته‌است. و اين بدان معنا است كه ايرانيان اين جشن را در ٥ روز برپا مي‌داشته‌اند. برگزاري اين جشن در ٥ روز با دف و دهل و سورنا به مانند گذشته هنوز هم در برخي روستاهاي ما اجرا مي‌شود. امسال اين جشن در چم و مبارکه برگزار شد و دوربين امرداد باشنده‌ي یک روز از اين جشن بود.
ايرانيان از ديرباز روز كبيسه‌اي را كه هم‌اكنون، ٤ سال يكبار گرفته مي‌شود تا سال دقيقا در زمان درست، تحويل شود،‌ ١٢٠ سال يك‌بار برگزار مي‌كرده‌اند. يعني اين روزهاي كبيسه را روي هم مي‌كردند و پس از ١٢٠ سال ، يك‌ماه، به سال مي‌افزودند. اين روند پس از يورش تازيان، پس از مدتي به فراموشي سپرده شد بنابراين، سال،‌ديگر دقيقا در نوروز، تحويل نمي‌شد. اين روند تا جايي ادامه يافت كه ماه مهر، به عنوان نمونه در بهمن ‌ماه جشن گرفته مي‌شد.
به هر روي هنوز هم در برخي روستاها همچون چم و مبارکه هرچند مهرگان را در روز و تاريخ درست برگزار مي‌كنند امابه رسم گذشته در روزهايي كه در گاهشمار(:تقويم) بدون كبيسه هم برابر با ٥ روز جشن مهرگان مي‌شود، اين جشن را با نام «گشت مهرايزد» برپا مي‌دارند.
دو روز پاياني جشن مهرگان يعني روزهاي فروردين‌ايزد و ورهرام‌ايزد، ساكنان محل همه گرد هم مي‌آيند، يك نفر سرنا مي‌زند، يكي دف مي‌زند و ديگراني كه از دنبال، روانند، سروده و چكامه مي‌خوانند و «هابيروشاباش‌گويان»، به در خانه‌خانه‌هاي محل مي‌روند. از ميان آن جمع يك نفر هم آيينه و گلاب بر دست دارد.
آیین سنتی «گِشت مهرایزد» پنج‌شنبه، ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی در روستاهای زرتشتی‌نشین چم و مبارکه‌ی یزد برگزار شد.

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

مهرایزد

 

فرتور از سرور دهموبد است.
6744


تاریخ پست:1395/11/19 15:38 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2705

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics