تاریخ پست:1395/11/11 15:53
مهشید آتشبند

زرتشتیان اصفهان یکشنبه دهم بهمن‌ماه 1395 خورشیدی و از ساعت 18 و 30 دقیقه جشن سده را برگزار کردند.

جشن سده با گات‌هاخوانی آغاز شد و در ادامه پیام اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس به مناسبت جشن سده از سوی فرنشین انجمن زرتشتیان اصفهان خوانده شد.

موبد بهزاد نیک‌دین در ادامه درباره‌ی جشن سده سخنرانی داشت و در پایان نیز آتش‌افروزی انجام شد.

 

 

سده

سده

دکلمه‌خوانی از سوی شهرزاد خدایی

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

6744


تاریخ پست:1395/11/11 15:53 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2766

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics