تاریخ پست:1395/11/9 13:21
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

 دانش‌آموزان دبستان دخترانه مارکار یزد آدینه هشتم بهمن‌ماه 1395 خورشیدی به پیشواز جشن سده رفتند.

این جشن از ساعت 16 و 30 دقیقه با همراهی خانواده‌های دانش‌آموزان آغاز شد و پس از آن تاج‌گوهر خداداد کوچکی(خادم) برای باشندگان به سخنرانی پرداخت.

در پایان آتش‌افروزی در ساعت 17 و 45 دقیقه انجام شد و نیایش نیز از سوی موبدیار فریبا مالی خوانده شد.

 

سده

سده

گوهر پشوتنی، مجری برنامه

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

خواندن ترانه‌ی جشن سده از سوی دانش‌آموزان

سده

سده

خواندن سرود ای ایران از سوی دانش‌آموزان مدرسه

سده

سخنرانی خورشیدچهر بزرگ‌چمی، مدیر دبستان مارکار

سده

سده

سرودخوانی دانش‌آموزان به زبان دری

سده

سده

سده

سده

تاج گوهر خداداد کوچکی(خادم)، هموند انجمن زرتشتیان تهران

سده

سده

سده

موبدیار فریبا مالی

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

سده

فرتور از سرور دهموبد است.
6744


تاریخ پست:1395/11/9 13:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3051

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics