تاریخ پست:1395/11/9 0:7
در هفته‌نامه‌ی امرداد بررسی شد

خط فارسی ایرانی است یا عربی؟

خبرنگارامرداد: فرزانه خسروی

 سومین نشست از سری نشست‌های واکاوی امرداد (نوا)، با عنوان «خط فارسی ایرانی است یا عربی؟»، با باشندگی دکتر احمد وکیلی و دکتر آزاده‌ی احسانی و گروهی از دوست‌داران زبان فارسی برگزار شد.
کارشناسان زبان فارسی در این نشست به بررسی شناسه‌ی زبان فارسی پرداختند و چرایی ایرانی بودن این خط را با آوردن شوندهای تاریخی واکاوی کردند.
این نشست پنچ‌شنبه هفتم بهمن‌ماه با باشندگی گروهی از دوست‌داران خط و زبان فارسی در تالار بنیاد جمشید جاماسیان برگزار شد.
گزارش کامل این نشست و دیدگاه‌های کارشناسانه درباره‌ی ایرانی بودن خط فارسی را، در هفته‌نامه‌ی 358 «امرداد» بخوانید.

نشست

نشست

نشست

دکتر آزاده احسانی، دانش‌آموخته‌ی فرهنگ و زبان‌های باستانی

نشست

نشست

نشست

نشست

نشست

نشست

نشست

نشست

دکتر احمد وکیلی، دانش‌آموخته‌ی زبان و ادبیات فارسی

نشست

نشست

نشست

نشست

نشست

سپاس‌داری بابک سلامتی، سردبیر هفته‌نامه‌ی امرداد از سخنرانان نشست (نوا)

فرتور از سوده حاجی کرم است.
6744


تاریخ پست:1395/11/9 0:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2446

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics