تاریخ پست:1395/11/6 10:58
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

جشن سدهانجمن زرتشتیان کرج به مانند دیگر زرتشتیان، دهم بهمن‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی پیدایش آتش را جشن می‌گیرند.

بنابر گفته‌ی مهران زنده‌نوش فرنشین(:رییس) انجمن زرتشتیان کرج جشن سده‌ی کرج از ساعت ۱۸ با آتش‌افروزی آغاز می‌شود و پس از آن با برنامه‌های سرگرمی تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.

گفتنی است جشن سده در خانه‌ی دولت کرج برگزار می‌شود.   


تاریخ پست:1395/11/6 10:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2573

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics