تاریخ پست:1395/11/4 9:42
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

مصطفی سراج مدیر بهزیستی شهرستان تهران و رضایی معاون پشتیبانی شهرستان در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی از سرای سالمندان زرتشتی تهران بازدید کردند.
در این بازدید با پیشکش گل به جهان‌دیدگان(:سالمندان) و کارکنان این سرا از کوشش‌های کارکنان این سرا سپاس‌داری شد.

گفتنی است سرای سالمندان زرتشتی تهران در نهم تیرماه 1395 خورشیدی بر پایه‌ی شماره‌نامه‌ی 10400/9540/717 به عنوان سرای سالمندان نمونه برگزیده شد.

سالمندان

سالمندان

سالمندان

سالمندان

سالمندان

سالمندان

سالمندان

سالمندان

سالمندان

سالمندان

سالمندان

6744


تاریخ پست:1395/11/4 9:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2389

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics