تاریخ پست:1395/11/3 20:19
مرکز زرتشتیان پاریس برگزار کرد

بررسی جایگاه انسان در بینش اشوزرتشت

خبرنگار امرداد

مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس نشستی را با عنوان آشنایی با جایگاه انسان در بینش زرتشت برگزار کرد.

در این نشست که شنبه دوم بهمن‌ماه 1395 خورشیدی برگزار شد، موبد کورش نیکنام به بندهایی از سروده‌های اشوزرتشت در گات‌ها اشاره کرد که در آن مرتو(:انسان) به کارهایی شایسته سفارش می‌شود تا به هویت مرتوگانی خود دست یابد. هماهنگی با اشا یا هنجار راستی در هستی، گسترش راستی و مبارزه با کژاندیشی، پویایی اندیشه، گفتار وکردار نیک در پرتو شادی و تازگی و فراهم ساختن خوشبختی برای دیگران از ویژگی های اشاره شده در سخنان وی بود. گفتنی است شهین بخردنیا این سخنان را برای باشندگان در نشست به فرانسوی برگردان کرد.

پاریس

پاریس

پاریس

پاریس

پاریس

پاریس

از راست: شهین بخردنیا، موبد کورش نیکنام

پاریس

6744


تاریخ پست:1395/11/3 20:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2769

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics