تاریخ پست:1395/10/27 13:16
مهشید آتشبند

جشن‌ بهمن‌گان همراه با گرامی‌داشت پدران پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی در خانه زرتشتیان اصفهان برگزار شد.

این جشن با اوستاخوانی آغاز شد و با سپاس‌داری از پدران و برنامه‌های سرگرمی ادامه یافت.  

 

روز پدر

روز پدر

روز پدر

روز پدر

روز پدر

روز پدر

روز پدر

فرتور از مهشید اتشبند است.

6744


تاریخ پست:1395/10/27 13:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2638

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics