تاریخ پست:1395/10/22 0:4
در «امرداد» 356 چاپ شده است

دودمانی تشنه‌ی خون

خبرنگارامرداد: فرزانه خسروی

امرداد 356در دهه‌های نخست سده‌ی هفتم مهی(:قمری) به شوند(:دلیل) لغزش‌های سیاسی فرمانروایان خوارزمشاهی، سپاهیان چنگیزخان مغول به سرزمین ایران تاختند. مغولان پس از چیرگی بر سمرقند و بخارا به خوارزم و خراسان و دیگر جاها تازیدند و شهرهای ناموری چون نیشابور، ری، گرگان، مرو، هرات و بلخ را با خاک یکسان کردند.
آنچه در بالا آمده چکیده‌ی نوشتاری است با عنوان «دودمانی تشنه‌ی خون» که به روزگاری می‌پردازد که مغولان به سرزمین‌مان تازیدند و ایرانیان را دگرباره داغدار کردند.
نوشتار «دودمانی تشنه‌ی خون»، در رویه‌ی تاریخ «امرداد» 356 چاپ شده است.


تاریخ پست:1395/10/22 0:4 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1903

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics