تاریخ پست:1395/10/19 11:3
خبرنگار امرداد: آریابرزن غیبی

آیین اوستاخوانیِ گهنبار شاه عباسی در آتشکده دولت‌خانه کرمان برگزار شد.
موبدان فریدون هرمزدی و هومن فروهری اوستاخوانی این گهنبار را بردوش داشتند. این گهنبار برای یادبود رفع خطری که در زمان شاه عباس صفوی برای زرتشتیان پیش آمده بود، برگزار می‌شود.

امروزه بیشتر زرتشتیان کرمان در برگزاری این گهنبار شرکت می‌کنند. در این گهنبار باشندگان با گوشت بریون، سبزی، ترب، دونو، سداب، سیرو، پشمک، ماست و خرما پذیرایی می‌شوند. 

 تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

تخته نرد

فرتور از نگار نوشادی است.
6744


تاریخ پست:1395/10/19 11:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :4050

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics