تاریخ پست:1395/10/16 17:15
خبرنگار امرداد: پریسا بهروزی

آیین اوستاخوانی گهنبار چهره میدیارم در شیراز برگزار شد.

در این آیین که از ساعت 18 و 30 دقیقه‌ی سه‌شنبه 14 دی‌ماه 1395 خورشیدی آغاز شد، شماری از زرتشتیان شیرازی گردهم آمدند.

موبدیار رستم خسرویانی گهنبارخوانی این آیین را بر دوش داشت و هوشنگ اسفندیاریان، سخنگوی انجمن زرتشتیان شیراز گزارشی از کارهای انجمن زرتشتیان شیراز را در چند ماه گذشته ارایه داد.

میدیارم، چهره‌ای از گهنبار است که در میانه‌ی زمستان بزرگ برگزار می‌شود و به پاس آفرینش جانوران است. از این‌رو در سفره‌های آیینی شیر می‌گذارند.

 

گهنبار
موبدیار رستم خسرویانی

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

موبدیار رستم خسرویانی

گهنبار

 

گهنبار

هوشنگ اسفندیاران، سخنگوی انجمن زرتشتیان شیراز

فرتور از پریسا بهروزی است.
6744


تاریخ پست:1395/10/16 17:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2156

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics