تاریخ پست:1395/10/11 16:18
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

همزمان با مهرایزد در گاهشمار زرتشتی که روز آغاز گهنبار میانه‌ی زمستان بزرگ است، زرتشتیان کرمان نیز این آیین را در آتشکده‌ی دولت‌خانه‌ی کرمان برگزار کردند.

گهنبار میدیارم‌گاه به پاس آفرینش جانوران برگزار می‌شود و از این‌رو در سفره‌های دینی شیر می‌گذارند. این گهنبار از ۱۰ تا ۱۴ دی‌ماه برگزار می‌شود.

فرتورهای زیر از همازوری و گردهم‌آیی زرتشتیان در آیین اوستاخوانی امروز، شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی است:

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

 

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

فرتور از ماندانا آذرکیوان است.
6744


تاریخ پست:1395/10/11 16:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2013

دیدگاه هموندان

نام : همکیش شیرازی زمان : ۱۲ دی ۱۳۹۵ _ ۱۸:۳۹:۳۱

به به. چقدر بهداشتی، پخش خوراک صورت گرفته. ضمن اینکه بدین روش از اسراف هم جلوگیری می شه. دست مریزاد.هزار آفرین به همکیشان خوش فکر کرمانی.لذت بردیم.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics