تاریخ پست:1395/10/11 15:52
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

آیین اوستاخوانی روز نخست گهنبار میدیارم‌گاه دیروز آدینه 10 دی‌ماه 1395 خورشیدی برگزار شد.

شماری از زرتشتیان دیروز در آیین واج‌یشت چهره‎ی میدیارم در آتشکده‌ی تهران گردهم آمدند و در اوستاخوانی این روز همازور شدند.

گهنبار میدیارم‌گاه یا گهنبار میانه‌ی زمستان بزرگ از 10 تا 14 دی‌ماه، برابر با مهرایزد تا ورهرام‌ایزد در سالنمای زرتشتی برگزار می‌شود. این گهنبار پاس‌داشت آفرینش جانوران است و از این‌رو بر روی سفره‌ی دینیِ گهنبار شیر می‌گذارند.

واج یشت

واج یشت

واج یشت

واج یشت
واج یشت
آفرینامی، بالا بردن یک انگشت یا شاخه‌ی مورت، به نشانه‌ی باور به یکتایی پروردگار
واج یشت

واج یشت

واج یشت

واج یشت

واج یشت

موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان
واج یشت

6744


تاریخ پست:1395/10/11 15:52 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1906

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics