تاریخ پست:1395/10/11 16:7
انجمن تفت‌وتوابع مقیم تهران برگزار کرد:

برپایی آیین اوستاخوانی به پاس آفرینش جانوران

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران گهنبار چهره میدیارم‌گاه را در پسین آدینه برگزار کرد.

آیین اوستاخوانی چَهره‌ی پنجم از گهنبارها دیروز آدینه 11 دی‌ماه 1395 خورشیدی در خانه‌ی نرگس برگزار شد.

گهنبار میدیارم‌گاه یا گهنبار میانه‌ی زمستان بزرگ از 10 تا 14 دی‌ماه، برابر با مهرایزد تا ورهرام‌ایزد در سالنمای زرتشتی برگزار می‌شود. این گهنبار پاس‌داشت آفرینش جانوران است و از این‌رو بر روی سفره‌ی دینیِ گهنبار شیر می‌گذارند.

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران

فرتور از انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران است.

6744


تاریخ پست:1395/10/11 16:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2381

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.مطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics