تاریخ پست:1395/10/6 0:37
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

 آیین اوستاخوانی سالروز درگذشت اشوزرتشت یکشنبه پنجم دی‌ماه 1395 خورشیدی در روستای زرتشتی‌نشین کسنویه برگزار شد.

این آیین که با باشندگی شمار بسیاری از زرتشتیان ساکن در این روستا همراه بود، از ساعت 19 آغاز شد.

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

فرتور از سرور دهموبد است.
6744


تاریخ پست:1395/10/6 0:37 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2341

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics