تاریخ پست:1395/10/6 11:10
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

گهنبارخوانی به مناسبت درگذشت اشوزرتشت یک‌شنبه پنجم دی‌ماه 1395 خورشیدی در گهنبارخانه‌ی محله‌ی زرتشتیان یزد برگزار شد.

در این آیین که از ساعت 9 آغاز شده بود موبدان گنجی، کاووسی و شهزادی اوستاخوانی مراسم را بر دوش داشتند، همچنین دکلمه‌خوانی از سوی کودکان و پرسش و پاسخ دینی نیز انجام شد.

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

 

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

فرتور از سرور دهموبد است.
6744


تاریخ پست:1395/10/6 11:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2496

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics