تاریخ پست:1395/10/6 9:58
مهنوش فرهمند

آیین گهنبارخوانی درگذشت اشوزرتشت، پنجم دی‌ماه 1395 خورشیدی، برابر با روز خورایزد، در آدریان کرمان برگزار شد.

این مراسم از ساعت یازده، با اوستاخوانی از سوی موبدان، فریدون هرمزدی، فرهنگ فلاحتی و هومن فروهری آغاز شد.

سپس زرتشتیان با خوراک‌های سنتی چون دونو، سیروگ، سداب و آش بریان پذیرایی شدند.

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

 درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

فرتور از شاهرخ قاضی گری است.
6744


تاریخ پست:1395/10/6 9:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2787

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics