تاریخ پست:1395/10/5 17:51
در «امرداد» 355 چاپ شده است

گاتها؛ بن‌نوشت فرهنگ ایرانی

خبرنگارامرداد: فرزانه خسروی

امرداد 355

پنجم دی‌ماه برابر  با روز «خور» از ماه دی در گاهشماری زرتشتی با سالگرد درگذشت اشوزرتشت پیام‌آور آریایی برابر است. اشوزرتشت در گات‌ها سرودهای ورجاوند خود، بینشی را برای مردمان به ارمغان می‌آورد که هر انسان خردورز و اندیشمندی را به اندیشه وامی‌دارد تا پیرامون زندگی خود و جهان هستی و چرایی آفرینش به اندیشه بپردازد. از این‌رو سالگرد درگذشت اشوزرتشت بهانه‌ای شد تا به برخی از ویژگی‌های این سرودهای سپند پرداخته شود. برای آگاهی از این ویژگی‌ها نوشتاری با عنوان «گاتها؛ بن‌نوشت فرهنگ ایرانی» در رویه‌ی اندیشه‌ی «امرداد» 355 چاپ شده است.


تاریخ پست:1395/10/5 17:51 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1792

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics