تاریخ پست:1395/8/9 15:25
در «امرداد» ٣٥١ چاپ شده است

میراث فرهنگی از دیدگاه کارشناسان رسانه

خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

امرداد٣٥١بي‌گمان همه بر اين باورند كه در روزگار ارتباطات، رسانه‌ها نقش بی‌مانند و توان‌مندی در پاس‌داري، نگه‌داری و گسترش آداب و آيين بومی، محلی و يادمان‌‌های کهن فرهنگی بر دوش دارند.
همواره نگاه تیزبین رسانه‌ها نگاهی به دور از كينه و بغض بوده، زیرا رسانه‌ها زبان گویای مردم هستند و دشواري‌هاي مردم را به گوش مسوولان می‌رسانند. حتا در بسیاری از زمان‌ها حساسیتی را که رسانه‌ها در موارد گوناگون فرهنگی و اجتماعی پديد ‌آوردند، دست‌آوردهاي مثبتی را در بر داشت.
از سوي ديگر سكوت و بي‌مهري رسانه‌ها نيز مي‌تواند به چپاول‌گران ميراث فرهنگي اين فرصت و پروانه(:اجازه) را بدهد كه در كمال آرامش به اهداف شوم وسياه خود برسند.
برآن شديم تا در آستانه‌ي نمايشگاه مطبوعات ديدگاه دو تن از نامداران عرصه‌ي رسانه را درباره‌ي اين دو پرسش بدانيم:
 ١- نقش رسانه‌ها در پاسداري از ميراث فرهنگي چيست؟
٢- آيا تاكنون رسانه‌ها در نگه‌داري از يادمان‌هاي نياكانمان تاثيرگذار بوده‌اند؟
پاسخ و ديدگاه سيدفريد قاسمي و فريدون صديقي درباره‌ي دو پرسش بالا، در امرداد ٣٥١ چاپ شده است.

 


تاریخ پست:1395/8/9 15:25 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1932

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics