تاریخ پست:1395/8/4 11:24
نمایشگاه نقاشی «ارزش آب»

دانش‌آموزان دبستان جمشیدجم(2)

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

همزمان با جشن آبانگان دانش‌آموزان و کودکان 3 تا 12 سال نگاره‌هایی از ارزش آب را کشیده‌اند.

 بخش دیگری از نقاشی‌های دانش‌آموزان دبستان جمشیدجم را در ادامه می‌بینید:

نقاشی‌های دانش‌آموزان دیگر را در گزارش‌های دیگر دنبال کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4585

 


تاریخ پست:1395/8/4 11:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2480

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics