تاریخ پست:1395/8/4 11:18
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

 همزمان با جشن آبانگان، ارزش آب را دانش‌آموزان و کودکان به تصویر کشیده‌اند.

 

 

1919


تاریخ پست:1395/8/4 11:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2298

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics