تاریخ پست:1395/7/24 19:0
خبریار امرداد: آتنا هرمزی

گهنبار چهره ایاسرم 21 مهرماه 1395 خورشیدی در روستای زرتشتی‌نشین اله‌آباد یزد برپا شد.

آیین گهنبار در پیرامون دخمه‌ی اله‌آباد از محل دهش روان‌شاد مهربان اسفندیار باستانی برگزار شد. 

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

6744


تاریخ پست:1395/7/24 19:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2276

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics