تاریخ پست:1395/7/24 11:30
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

گهنبار چهره‌ی «ایاسرم» آدینه 23 مهرماه 1395 خورشیدی از ساعت 15 در خانه‌ی نرگس برگزار شد.
در این گهنبار رستم خسروان سروده‌ای برای باشندگان خواند و کورش ساسانی فرنشین(:رییس) انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع درباره‌ی ورزش سخنرانی کرد.
گهنبار تندرستی نیز از سوی انجمن زرتشتیان تفت و توابع ساعت 10 همان روز در خانه‌ی نرگس برگزار شد که در آن از دانش‌آموزان برتر و دانشجویان راه‌یافته به دانشگاه سپاس‌داری شد.

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

فرتورها از مهدی نصیری است.
6744


تاریخ پست:1395/7/24 11:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3005

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics