تاریخ پست:1395/7/20 12:25
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

آتشکده‌ی تهران در نخستین ساعات سپیده‌دم ۲۰ مهرماه، همزمان با آغاز گهنبار چَهره‌ی «ایاسرم» میزبان زرتشتیانی بود که برای نیایش و راز و‌نیاز با پروردگار خود به این جایگاه سپندینه رفتند.

گهنبار چَهره‌ی ایاسرم، به چَم(:معنی) آغاز سرما، که گاه آفرینش گیاهان است از ۲۰ تا ۲۴ مهرماه است و زرتشتیان در بامداد نخستین روز این چهره به آتشکده می‌روند و هم‌آوا با موبد به نیایش پروردگار می‌پردازند. این آیین را «واج‌یشت» یا به پیشواز گهنبار رفتن می‌گویند.

گفتنی است در این برنامه با صبحانه‌ای که از دهش شهرام فیروزبخش برای تندرستی خانواده تامین شده بود، از باشندگان پذیرایی شد.

گهنبار

گهنبار

موبد محراب وحیدی در مورد پاسداشت گیاهان و درختان سخن گفت

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

فرتور از همایون مهرزاد است 


تاریخ پست:1395/7/20 12:25 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3763

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics