تاریخ پست:1395/7/19 20:10
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

گهنبار چهره‌ی ایاسرم‌گاه در روزهای 20 تا 24 مهرماه در شهرهای زرتشتی‌نشین از سوی انجمن‌های زرتشتیان در شهرهای گوناگون برگزار می‌شود.

انجمن زرتشتیان یزد گهنبار ایاسرم‌گاه را آدینه 23 مهرماه در آتشکده‌ی زرتشتیان یزد برگزار می‌کند. آیین اوستاخوانی این گهنبار از ساعت 15 آغاز می‌شود.

انجمن زرتشتیان کرمان چهارمین چهره‌ی گهنبار را پنج‌شنبه 22 مهرماه در ساعت 12 و در آتشکده‌ی کرمان برگزار می‌کند. این آیین به همراه آیین گهنبارخوانی روانشادان بهرام کابلی و رشید مهربان خواهد بود.

انجمن زرتشتیان کرج گهنبار این چهره را شنبه 24 مهرماه در خانه‌ی دولت کرج برگزار می‌کند. این گهنبار از ساعت 18 آغاز می‌شود.

انجمن زرتشتیان اله‌آباد گهنبار چهره‌ی ایاسرم را چهارشنبه 21 مهرماه در دخمه‌ی اله‌آباد به نام روانشاد مهربان اسفندیار باستانی برگزار می‌کند. در یزد گهنبارهای دیگری نیز به نامگانه‌ی روانشادان برگزار خواهد شد.

انجمن زرتشتیان اصفهان آیین گهنبار خوانی چهره‌ی ایاسرم را 24 مهرماه 1395 خورشیدی در درِمهر «گوهر و مهربان» اصفهان برگزار می‌کند.

انجمن زرتشتیان شیراز گهنبارِ آغاز سرما را آدینه 23 مهرماه ساعت 17 و 30 دقیقه در تالار یزدانی شیراز  برگزار خواهد کرد.

گهنبارها جشن‌هایی فصلی هستند. در هر سال، شش چهره‌ی گهنبار برگزار می‌شود که هر کدام یادآورِ گاهی از آفرینش است. واژه‌ی گهنبار دارای دو بخش گاه و انبار است.

«ایاسرم‌گاه» چهره‌ی چهارم گهنبار است. اين جشن از روز اشتاد ایزد و مهرماه تا روز انارم ایزد ادامه دارد كه در سالنمای رسمی کشور با ٢٠ تا ٢٤ مهرماه برابری می‌کند. ايا(ائيوي) به چم(:معني) بر، بالا و رو است و بخش دوم به چم سرودن و خواندن است. ایاسرم به آغاز سرما اشاره دارد. در این گهنبار گیاه آفریده شده است. از این رو در سفره‌ی گهنبار‏، شاخه‌ای گیاه سبز می‌گذارند. 


تاریخ پست:1395/7/19 20:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2461

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics