تاریخ پست:1395/7/18 14:10
زرتشتیان اصفهان برگزار کردند

سالگرد گشایش درِمهر «گوهر و مهربان»

خبریار امرداد: آتنا هرمزی

سالگرد گشایش «در مهر گوهر و مهربان»، آدینه 16 مهرماه  1395 خورشیدی برپا شد .
این برنامه در ساعت 16 با اوستاخواني موبدیار بهزاد نیک‌دین آغاز شد و پس از آن در «خانه زرتشتيان اصفهان» از دانشجويان زرتشتی تازه‌راه یافته به دانشگاه سپاس‌داری شد.
گفتنی است سالگرد گشایش «در مهرگوهر و مهربان» اصفهان 17 مهرماه 1395 بود.

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

6744


تاریخ پست:1395/7/18 14:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2529

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics