تاریخ پست:1395/7/15 13:41
خبریار امرداد: آتنا هرمزی

ایاسرمگهنبار چهره‌ی «ایاسرم» در خانه‌ی نرگس و رستم باغ برپا می‌شود.

انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران گهنبار چهره‌ی ایاسرم را آدینه 23 مهرماه 1395 خورشیدی در دو نوبت برپا می‌کند. زمان برپایی این آیین‌ ساعت‌های  10 و 15 در خانه‌ی نرگس است.
گهنبار چهره‌ی ایاسرم در رستم باغ تهران‌پارس در روزهای سه‌شنبه 20 مهرماه و شنبه 24 مهرماه برگزار می‌شود. این آیین از ساعت 10 در آدریان رستم باغ برپا می‌شود.


تاریخ پست:1395/7/15 13:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2205

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics