تاریخ پست:1395/7/15 12:22
زرتشتیان تهران همزمان با روز «ورهرام» برگزار کردند

نیایش همگانی همراه با کشتی نو کردن

خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

زرتشتیان تهران همراه با فرارسیدن روز ورهرام چهارشنبه 14 مهرماه 1395 خورشیدی نیایش همگانی را در شاه‌ورهرام‌ایزد برگزار کردند.
در این نیایش که با اوستاخوانی موبدیار سرور تاراپوروالا همراه بود همکیشان به نو کردن سدره و کشتی پرداختند.
«سِدره» پیراهنی است ساده، گشاد، با آستین کوتاه و بدون یقه که از پارچه سفید درست شده و زرتشتیان آن‌را در زیر جامه‌های(:لباس‌های) دیگر نزدیک به بدن می­‌پوشند. «کشتی» کمربند ویژه‌ی زرتشتیان است که روی سدره بسته می­‌شود.
ورهرام، ایزد پیروزی و سرافرازی است. در این روز زرتشتیان هم‌چون نیاکان خود، در زیارت‌گاه «شاهورهرام ایزد»(زیارتگاهی در شهرها و روستاهای زرتشتی‌نشین) گردهم می‌آیند و با خواندن اوستا برای خود، خانواده و همه‌ی مردم کشور، آرزوی پیروزی و سربلندی می‌کنند.  

 

 

از چپ: موبدیار سرور تاراپوروالا

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

ورهرام روز

فرتورها از همایون مهرزاد است.
6744


تاریخ پست:1395/7/15 12:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3593

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics