تاریخ پست:1395/7/4 20:31
خبرنگار امرداد _ پوروچیستا رستمی

انتخابات بازرس‌های انجمن خیریه‌ی پزشکان گردش سوم در روز آدینه 16 مهرماه برگزار می‌شود.

ارایه‌ی بیلان سال گذشته‌ی این انجمن و گزینش بازرس‌های جدید در نشست 16 مهرماه 1395 خورشیدی برگزار می‌شود. همه‌ی پزشکان و پیراپزشکان با ارایه‌ی مدرک می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند. مجمع نخست گردش سوم انجمن خیریه‌ درمانی زرتشتیان در طبقه‌ی بالای تالار ایرج (جایگاه برگزاری نشست انجمن زرتشتیان تهران) برگزار می‌شود.


تاریخ پست:1395/7/4 20:31 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1812

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics