تاریخ پست:1395/6/27 12:19
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

گهنبارخوانی به یاد شادروان «گوهر شروینی» 25 شهریورماه 1395 خورشیدی در یزد برگزار شد.

این گهنبارخوانی با تلاش سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی و با هزینه‌ی انجمن زرتشتیان یزد در باشگاه جوانان زرتشتی برپا شده بود.

گوهر شروینی خیراندیشی بود که خانه‌ی خود را به سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی دهش کرده است که به این شوند هر ساله گهنباری به یاد او خوانده می‌شود.

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

 چپ:سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد و هموند شورای اسلامی شهر یزد

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

عکس از فیروزه منوچهری است.
6744


تاریخ پست:1395/6/27 12:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3379

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics